انصاف، اختلاف را می زُداید و الفتْ پدید می آورد. [امام علی علیه السلام]